Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với VKSND tối cao

Thứ năm - 13/06/2024 22:49 113 0
Ngày 13/6/2024, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với VKSND tối cao.
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; đồng chí Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc
 

Cùng dự có các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ tịch nước; đại diện Lãnh đạo Cục C01 Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo Vụ Quản trị - Tài vụ, Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.

Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao; Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện cấp cao 1, 2, 3.

 
Đại biểu tham dự buổi làm việc
 

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Viện trưởng cùng tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã đề ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm. Cụ thể: Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, ngành Kiểm sát xác định chống oan sai, chống lọt tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời xác định nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Ngành.

Ngành Kiểm sát đã chủ động, tích cực làm tốt các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phân công; chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, tham ô, vụ lợi.

Xác định hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao là công cụ sắc bén nhằm thực hiện chức năng thực hành quyền công tố của VKSND, góp phần đảm bảo hoạt động tư pháp ngày càng trong sạch, hiệu quả, Viện trưởng VKSND tối cao đã đề ra nhiều giải pháp và chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đối với công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, Viện trưởng và Lãnh đạo VKSND tối cao xác định đây là khâu công tác đột phá của Ngành và yêu cầu Thủ trưởng VKS các cấp tập trung thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác này, như: Xác định trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; yêu cầu các đơn vị phấn đấu đạt kết quả công tác năm sau tốt hơn năm trước.

Những năm qua, chủ trương của Ban cán sự đảng VKSND tối cao là gắn xây dựng, chỉnh đốn đảng với xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp kiểm sát. Trong phân công giao việc, yêu cầu Kiểm sát viên phải luôn phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đảng viên, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên.

Trong công tác cán bộ, Ban cán sự đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đánh giá đúng khả năng công tác của mỗi cán bộ để sắp xếp, phân công, chuyển đổi nhiều vị trí công tác nhằm đào tạo toàn diện cán bộ theo phương châm “một người biết nhiều việc, chuyên sâu một, hai việc”.

Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát nhân dân đã làm tốt công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao. Chủ động, tích cực trao đổi, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Ngoài ra, ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện các giải pháp tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, kiểm sát việc đặc xá, phục vụ Chủ tịch nước trong việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành; triển khai thực hiện các Đề án được Trung ương giao.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, những nhiệm vụ, giải pháp, cách làm nêu trên đã nâng cao chất lượng các mặt công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đồng thời góp phần ổn định xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã theo dõi Báo cáo kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân bằng hình ảnh. Trong đó nêu rõ, trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành hữu quan, ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật; tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Hằng năm, kết quả các mặt công tác cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao, năm sau cao hơn năm trước.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác định “chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm” là nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết án hình sự.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao giải quyết nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ và chỉ đạo toàn Ngành chủ động thực hiện trách nhiệm công tố, xử lý có căn cứ, đúng pháp luật, đáp ứng các yêu cầu chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản; áp dụng chặt chẽ các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, kiểm sát việc đặc xá, phục vụ Chủ tịch nước trong việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, VKSND đã phát hiện, ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 100% được thực hiện; kịp thời ban hành quyết định trả tự do cho người bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật.

Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động.

Về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Ngành, Ban cán sự đảng VKSND tối cao thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Ðảng, về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham những, tiêu cực.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Trong công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số của Ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ban hành 02 Kế hoạch tổ chức thực hiện và yêu cầu người đứng đầu các cấp Kiểm sát phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Về công tác phối hợp, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các bộ, ngành hữu quan, phối hợp giữa trung ương và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời xác định đây là giải pháp rất quan trọng để bảo đảm nâng cao kết quả các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về công tác cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện thể chế, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW với 07 nhiệm vụ trọng tâm; khẩn trương xây dựng Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện”; chủ động đề xuất và được Trung ương đồng ý giao xây dựng 03 Đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị nhằm đề xuất những định hướng lớn, tăng cường, hoàn thiện các cơ chế kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước.

Xác định công tác hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, VKSND tối cao đã nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương; đã ký 21 Thỏa thuận hợp tác với cơ quan Công tố các nước; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác với VKSND các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Trung Quốc; là thành viên tích cực của các diễn đàn hợp tác pháp luật đa phương.

 
Đại biểu tham dự Hội nghị
 

Tại buổi làm việc, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao đã trình bày các tham luận về những nội dung sau: Kinh nghiệm phối hợp xử lý và thách thức trong giải quyết các vụ án kinh tế; công tác cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện thể chế; hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; công tác phối hợp trong thẩm định xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; công tác chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp theo chương trình làm việc, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí trong Đoàn công tác đã có những ý kiến phát biểu, trong đó đồng tình và nhất trí cao với báo cáo về kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp của ngành Kiểm sát nhân dân với các cơ quan tiến hành tố tụng và các bộ, ngành hữu quan. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Đoàn công tác cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với ngành Kiểm sát nhân dân để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
 

 
Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu niệm tại Phòng truyền thống VKSND tối cao
 
Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác, Lãnh đạo VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm tại Phòng Truyền thống VKSND tối cao
 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng khâu công tác, đưa các yêu cầu mới của cải cách tư pháp và Hiến pháp vào thực tiễn cuộc sống, VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các bộ, ngành hữu quan, chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp đột phá và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những cố gắng và đóng góp thiết thực của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời khẳng định, với quyết tâm cao và việc lựa chọn đúng đắn các biện pháp công tác trọng tâm, trọng điểm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành tốt các yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng, hằng năm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao; góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đồng tình, ghi nhận những ý kiến đề xuất được nêu trong báo cáo và phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và bộ, ban, ngành hữu quan quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng và Lãnh đạo VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hai là, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, bảo đảm chất lượng các Đề án đã được Trung ương giao để tham mưu với Đảng đưa vào nội dung Văn kiện Đại hội XIV. Đây là những đề xuất về chính sách mới, rất quan trọng, cần phải sớm được nghiên cứu và triển khai thực hiện để khắc phục khoảng trống pháp lý, hạn chế tối đa việc vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến phải xử lý trách nhiệm hình sự. 

Ba là, tập trung thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng cả hai mặt không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế hoặc ngược lại; tạo điều kiện, môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước. Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, VKS phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan để chủ động phát hiện và đẩy nhanh tiến độ xử lý tội phạm tham nhũng, nhất là những vụ án lớn, có tổ chức.

Bốn là, xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Ban cán sự đảng VKSND tối cao, các cấp ủy đảng trong Ngành phải chú trọng công tác cán bộ, gắn công tác này với việc củng cố, xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cần tổ chức thực hiện nghiêm Đề án 06 trong ngành Kiểm sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu xây dựng VKS hiện đại.

Năm là, VKSND tối cao cần tiếp tục mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương để nâng cao năng lực hoạt động của Ngành, phục vụ thiết thực cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước tin tưởng trong thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và ý kiến đóng góp, kiến nghị của các bộ, ngành tại buổi làm việc. Trong thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ phát huy những mặt làm tốt, nghiêm túc rà soát những hạn chế, tồn tại và có kế hoạch, biện pháp khắc phục, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tốt hơn nữa đối với các cơ quan tư pháp, bộ, ngành trung ương.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Chủ tịch nước cũng như sự phối hợp của các Bộ, ngành trung ương đối với ngành Kiểm sát; chính sự phối hợp chặt chẽ đó đã góp phần quan trọng thành tích chung của ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm qua.

Tác giả: Nguồn tin: vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây