Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ hai - 26/12/2022 19:46 988 0
Ngày 22/12/2022, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, là đơn vị được Công đoàn viên chức tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm trong hơn 50 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, đại diện lãnh đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, cùng toàn thể công đoàn viên VKSND tỉnh Hà Nam. 
 
IMG 2302
Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo  tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 2022: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh lần thứ VI đề ra.

Công đoàn Viện KSND tỉnh đã phối hợp, phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, người lao động trong đơn vị; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức, người lao động và luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, người lao động. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quản nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác, chế độ có liên quan trực tiếp đến đoàn viên được thực hiện theo đúng quy định. Công đoàn chủ động tham gia ý kiến với lãnh đạo Viện KSND tỉnh đảm bảo quyền lợi hợp pháp của đoàn viên khi phân công công tác, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện tốt chế độ nâng lương, phụ cấp, tham quan, nghỉ mát, việc hiếu, việc hỉ, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau ... kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động với lãnh đạo Viện KSND tỉnh, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tham gia với lãnh đạo đơn vị về cải thiện điều kiện làm việc của công chức, người lao động nhằm phát huy hiệu suất công tác cao nhất.

Công đoàn thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt các hoạt động xã hội, vận động đoàn viên công đoàn trong đơn vị tham gia tích cực các hoạt động từ thiện hàng năm như: ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt miền trung; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống tội phạm, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em; phòng chống covid 19; thăm và tặng quà trại thương binh Liêm Cần, thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng.... Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng với chính quyền, Chi đoàn thanh niên tổ chức tặng quà cho các cháu là con cán bộ, công chức, người lao động có thành tích cao trong học tập. Vận động đoàn viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện hiến máu, đạt và vượt chỉ tiêu Công đoàn viên chức tỉnh giao.

Xác định công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên là một nhiệm vụ quan trọng, giúp cho đoàn viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người lao động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trong nhiệm kỳ BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên phổ biến, quán triệt công chức, người lao động thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Do đó, kết quả đánh giá hàng năm không có công chức, người lao động nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" .
 
IMG 2376
Đ/c Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
tặng hoa chúc mừng đại hội
 
IMG 2378
Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội
 
IMG 2396
Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
 
IMG 2414
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

` Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công chức, người lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  Trong nhiệm kỳ, hàng năm VKSND tỉnh Hà Nam đều được VKSND tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó các năm 2018, 2019, 2020, 2021 được tặng Cờ thi đua Ngành và “Cờ thi đua” của UBND tỉnh. Công đoàn VKSND tỉnh liên tục được Công đoàn Viên chức tỉnh  tặng “Giấy khen”. Năm 2022, Công đoàn VKSND tỉnh được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2022.
 
IMG 2417
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành công đoàn khóa VII.

Nghị quyết Đại hội công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Viện KSND tỉnh tập trung đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ công chức, người lao động vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời đã đề ra 1 số chỉ tiêu chủ yếu, đó là: 100% đoàn viên, công chức, người lao động được học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và công đoàn các cấp; 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm; 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; 8/8 Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; phấn đấu giới thiệu 02 - 03 đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng.

Đại hội Công đoàn VKSND tỉnh đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã tiến hành bầu 07 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 -2028; bầu 03 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 
IMG 2427
Ban Chấp hành Công  đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.
 
IMG 2438
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành công đoàn khóa mới

Tác giả: VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây