Công bố danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Thứ tư - 27/01/2016 21:48 1.905 0
Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được công bố trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng nay, 28/1.
 

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị:

1. Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư)

2. Trần Đại Quang (Đại tướng, Bộ trưởng Công an)

3. Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó chủ tịch Quốc hội)

4. Ngô Xuân Lịch (Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

5. Tô Lâm (Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an)

6. Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng Chính phủ)

7. Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

8. Đinh Thế Huynh (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương)

9. Phạm Minh Chính (Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

10. Tòng Thị Phóng (Phó Chủ tịch Quốc hội)

11. Vương Đình Huệ (Trưởng Ban Kinh tế Trung ương)

12. Trần Quốc Vượng (Chánh văn phòng Trung ương Đảng)

13. Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng Chính phủ)

14. Trương Thị Mai (Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội)

15. Trương Hòa Bình (Chánh án TAND Tối cao)

16. Nguyễn Văn Bình (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

17. Võ Văn Thưởng (Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM)

18. Đinh La Thăng (Bộ trưởng Giao thông vận tải)

19. Hoàng Trung Hải (Phó Thủ tướng Chính phủ)

Tổng Bí thư Đảng khóa XII: Nguyễn Phú Trọng

Ban Bí Thư:

1. Lương Cường

2. Nguyễn Văn Nên

3. Nguyễn Hòa Bình.

 

9h, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội trở về chỗ làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội. Quốc ca, Đảng ca một lần nữa vang lên khắp hội trường. 

8h46’, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XII. Sau thời gian đã ấn định, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội XII. Đại hội đã thông qua toàn bộ những báo cáo quan trọng: Báo cáo kiểm điểm của khóa XI, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết khóa XI về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay… Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, khóa XII đang đứng trước những yêu cầu, thách thức rất lớn. Các văn kiện Đại hội đã định ra định hướng phát triển thời gian tới, biểu thị quyết tâm chính trị cao nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để sớm đưa đất nước tiến lên hiện đại; Chủ động giữ gìn hòa bình và hội nhập quốc tế để phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện những nhiệm vụ lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững này, Đại hội thể hiện quyết tâm sẽ xây dựng chỉnh đốn Đảng để làm cho Đảng ta thực sự trong sạch và vững mạnh, củng cố niềm tin của người dân vào tổ chức Đảng. Đại hội khẳng định những biểu hiện thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng là gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư đề cập việc có nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có rất nhiều cống hiến, còn sức khỏe và cần thiết cho Đảng nhưng vẫn tự nguyện xin rút lui để nhường chỗ cho lớp cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện, thử thách trong thực tế. Bày tỏ sự trân trọng với các đồng chí, Tổng Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được cống hiến, đóng góp trên các khía cạnh khác nhau với công việc của đất nước.

“Thành công tốt đẹp của Đại hội XII cổ vũ toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với quyết tâm mới, khí thế mới, với niềm tin về sức sống mới của Đảng, của dân tộc, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội XII” – Tổng Bí thư kết lại phần phát biểu. 

8h45’, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lấy ý kiến biểu quyết. Không có đại biểu nào không nhất trí, không đại biểu nào có ý kiến khác. Đại hội chính thức thông qua Nghị quyết Đại hội khóa XII.

8h28’, thay mặt Đại hội, ông Trần Quốc Vượng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XI đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

Trước hết, Đại hội tán thành đánh giá về kết quả đạt được của khóa XI và thống nhất những nội dung cơ bản về kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của khóa XI cùng quá trình 30 năm đổi mới, Nghị quyết nêu rõ bối cảnh phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Tuy vậy, Đảng đã lãnh đạo cả nước vượt qua các khó khăn, thách thức, đưa đất nước đi lên, phát triển bền vững, kinh tế xã hội ổn định.

30 năm là một chặng đường, quá trình đổi mới sâu sắc, toàn diện, triệt để vì mục tiêu đổi mới, công bằng, dân chủ, văn minh.

 

'ông Trần Quốc Vượng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XI đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.'

ông Trần Quốc Vượng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XI đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

 

Tuy nhiên, đất nước cũng gặp nhiều vấn đề phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém.

Về các mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới, Nghị quyết nêu rõ, tình hình sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng hợp tác, hội nhập quốc tế rộng rãi vẫn là xu hướng lớn. Đông Nam Á sẽ trở thành khu vực ngày càng lớn nhưng cũng là nhân tố phức tạp với những tranh chấp về lãnh thổ ngày càng gay gắt. Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ các quy tắc trong cộng đồng ASEAN, hội nhập hoàn toàn với WTO. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn thường trực.

Nghị quyết nhấn mạnh về nguy cơ suy thoái trong bộ phận cán bộ, Đảng viên. Đây chính là thách thức lớn nhất đặt ra với sự lãnh đạo của Đảng.

Tốc độ kinh tế bình quân: 6,5-7%/năm. Thu nhập đầu người đạt 3.200-3.500 USD vào 2020. Năng suất lao động bình quân tăng 5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến 2020 đạt 30-35%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35-40%... Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm. Đến 2020 90-95% cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch vệ sinh.

Trong nhiệm kỳ XII cần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tập trung công việc lãnh đạo có tập trung:

- Chỉnh đổn Đảng, ngăn chặn hiện tượng tự diễn biến, tự suy thoái.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, hoàn thành 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn nợ công.

- Đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển, hội nhập và nâng cao vị thế Việt Nam.

- Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

- Phát huy con người XHCN phát triển toàn diện.

Về việc thông qua Điều lệ Đảng, Đại hội thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng hiện tại, tăng cường kiểm soát để đảm bảo thực hiện nghiêm minh Điều lệ Đảng trong toàn Đảng, toàn quân.

Nghị quyết cũng nhắc lại việc Đại hội thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

8h23’, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phát biểu. Tổng Bí thư khẳng định được bầu lần này là một vinh dự cũng là trọng trách lớn lao với Trung ương khóa XII để lãnh đạo đất nước vượt qua rất nhiều thử thách trước mắt. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng và cảm ơn những đóng góp to lớn của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho Đảng, Nhân dân, Đất nước.

“Chúng tôi xin hứa tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ tăng cường ý chí và hành động, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm việc khoa học, dân chủ, vì dân, gần dân để bám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các lão thành cách mạng, các giới, các tổ chức xã hội, kiều bào và đồng bào cả nước để có thể hoàn thành công việc” – Tổng Bí thư phát biểu.

 

'Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phát biểu trước Đại hội.'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phát biểu trước Đại hội.

 

8h15’, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh công bố danh sách các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trúng cử hôm qua.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thực hiện công tác bầu cử đúng với nguyên tắc, thống nhất cơ cấu bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên và đã thực hiện bầu 1 lần đủ cơ cấu 19 đồng chí:

1. Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư)

2. Trần Đại Quang (Đại tướng, Bộ trưởng Công an)

3. Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó chủ tịch Quốc hội)

4. Ngô Xuân Lịch (Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

5. Tô Lâm (Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an)

6. Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng Chính phủ)

7. Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

8. Đinh Thế Huynh (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương)

9. Phạm Minh Chính (Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

10. Tòng Thị Phóng (Phó Chủ tịch Quốc hội)

11. Vương Đình Huệ (Trưởng Ban Kinh tế Trung ương)

12. Trần Quốc Vượng (Chánh văn phòng Trung ương Đảng)

13. Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng Chính phủ)

14. Trương Thị Mai (Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội)

15. Trương Hòa Bình (Chánh án TAND Tối cao)

16. Nguyễn Văn Bình (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

17. Võ Văn Thưởng (Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM)

18. Đinh La Thăng (Bộ trưởng Giao thông vận tải)

19. Hoàng Trung Hải (Phó Thủ tướng Chính phủ)

Đại hội thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng khóa XII

Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Ban chấp hành Trung ương đã bầu ba người vào Ban Bí thư gồm:

1. Lương Cường

2. Nguyễn Văn Nên

3. Nguyễn Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 thành viên. Ông Trần Quốc Vượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

'Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra mắt trước Đại hội.'

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra mắt trước Đại hội.

 

8h14’, báo cáo của ông Thuận Hữu cho biết, Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu: khống chế tỷ lệ bội chi đến 2020 còn 4,5% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,5%/năm. Đại hội cũng thống nhất không bổ sung sửa đổi điều lệ Đại hội Đảng.  

'Ông Thuận Hữu báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện XII của Đảng.'
 

Ông Thuận Hữu báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện XII của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc lời giới thiệu mở đầu phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội sẽ nghe kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội, đề ra những định hướng quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong 5 năm tới cũng như những năm tiếp theo.


Tác giả: http://dantri.com.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây