Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề tại Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam

Thứ năm - 26/09/2019 03:47 1.449 0
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy VKSND tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời giúp cho mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công; góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và năng lực của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành, cơ quan, đơn vị.
Ý thức được tầm quan trọng nói trên, trong thời gian vừa qua, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn bám sát các quy định tại Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/2/2008, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW, ngày 02/3/2012, nay là Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, tập trung đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.
          Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy VKSND tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo các chi bộ đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề cho từng quý để Đảng ủy xây dựng thành Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện. Trong các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Đảng ủy đều nêu rõ nội dung, thời gian, cách thức tiến hành sinh hoạt chuyên đề; bảo đảm ít nhất mỗi quý 1 lần các chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép với sinh hoạt định kỳ hàng tháng.
Từ năm 2013 đến nay, có tổng số 205 chuyên đề được các chi bộ lựa chọn để sinh hoạt, trong đó 19 chuyên đề có nội dung về công tác xây dựng đảng, 34 chuyên đề về học tập và làm theo Bác, 152 chuyên đề về nhiệm vụ chính trị của đơn vị; 07 cuộc sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ được đồng chí Bí thư và đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo của Đảng ủy khối trực tiếp đến dự sinh hoạt và đánh giá cao về quy trình, chất lượng tổ chức sinh hoạt.
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ trong việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy đã cử Đảng ủy viên dự, chỉ đạo, giám sát, nhận xét, đánh giá, cho ý kiến về nội dung, chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc; sau đó báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy để tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc đã từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm đúng các quy định tại Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW) của BTC Trung ương; các đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung chuyên đề chu đáo, các chuyên đề đều được cấp ủy chi bộ duyệt trước khi gửi cho các đảng viên trong chi bộ thảo luận. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ cũng hết sức phong phú, trong đó đã có nhiều chuyên đề tập trung vào việc thảo luận, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Điều đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của các đơn vị mà còn tạo được sự hấp dẫn trong sinh hoạt Đảng, đồng thời đã khuyến khích các đảng viên tích cực tham gia phát biểu, xây dựng Nghị quyết của Chi bộ.
Tuy nhiên, việc sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ cũng còn có hạn chế nhất định như: nội dung sinh hoạt chuyên đề còn nặng về công tác chuyên môn; những chuyên đề có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng, về triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng… chưa được nhiều chi bộ lựa chọn để xây dựng chuyên đề.
          Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Đảng ủy VKSND tỉnh đề ra một số giải pháp như:
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề.
          - Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, mở rộng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, đăng ký với Đảng ủy VKSND tỉnh xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm để tổ chức, triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần; cử các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ để bảo đảm đúng quy trình và đạt chất lượng, hiệu quả cao.
          Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề nên Đảng ủy VKSND tỉnh đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lựa chọn tham luận tại Hội thảo khoa học "Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề ở các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh" tổ chức vào tháng 10 năm 2019.

Tác giả: Bộ phận giúp việc Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây