Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thứ năm - 05/11/2015 01:47 2.631 0
5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa bằng 6 nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng; đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.
Kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2011 - 2015 đạt trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng: 58%, dịch vụ: 29,4%, nông, lâm nghiệp giảm còn 12,6%. GDP bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội.

Công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 1994) 5 năm đạt trên 75.927 tỷ đồng, năm 2015 gấp 2,62 lần so với năm 2010, bình quân tăng 21,3%/năm, tuy chưa đạt chỉ tiêu (22,1%), nhưng đây là cố gắng rất lớn so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Từ năm 2011 đến 31/7/2015, đã thu hút được 211 dự án đầu tư (108 dự án trong nước, 103 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 23.532 tỷ đồng và 986,8 triệu USD, trong đó có một số dự án công nghệ tiên tiến, quy mô lớn; năm 2014 đứng trong tốp 10 và 6 tháng đầu năm 2015 đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lũy kế đến 31/7/2015, trên địa bàn tỉnh có 510 dự án đầu tư còn hiệu lực (145 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký trên 1.317 triệu USD và 46.207,6 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt khoảng 70% vốn đăng ký. 5 năm 2011 - 2015, phát triển mới 1.572 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 14.642 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến hết năm 2015 là 3.673 doanh nghiệp.

Nông nghiệp phát triển khá toàn diện với nhiều mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nông dân được cải thiện. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tăng sản lượng và giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân, chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Đến 31/7/2015, đã xây dựng, triển khai thực hiện 4.552 mô hình nuôi lợn bằng công nghệ đệm lót sinh học; 997 mô hình trồng và nhân giống nấm ăn; 3 doanh nghiệp cung ứng 36.807 tấn thức ăn cho các hộ chăn nuôi theo mô hình liên kết 4 nhà trong cung ứng thức ăn chăn nuôi; trên 55.700 hộ dân được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay 8.700 tỷ đồng để phát triển sản xuất, dịch vụ; tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh có 1.650 con; cơ bản hoàn thành dồn đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; quy hoạch 17 vùng nông nghiệp chất lượng cao với diện tích trên 1.100 ha để triển khai tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đến từ các nước nông nghiệp phát triển (Nhật Bản, Israel), doanh nghiệp lớn trong nước; triển khai thí điểm mô hình trồng cây hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, tập trung. Thực hiện chuyển đổi một phần đất lúa sang trồng cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, trồng cỏ, ngô phục vụ chăn nuôi bò sữa. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá SS1994) 5 năm đạt 10.009 tỷ đồng, tăng bình quân 1,57%/năm. Tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản trong nội bộ ngành tăng từ 44,4% năm 2010 lên 49,1% năm 2015. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đã huy động được gần 5.912 tỷ đồng, bình quân tăng 23%/năm. Đến 31/7/2015, toàn tỉnh đã làm được 1.803 km đường giao thông thôn, xóm; trên 814 km nền đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa 45,5 km kênh mương; nâng cấp, xây dựng mới 2.002 phòng học; 294 nhà văn hóa thôn, xóm; 100% xã đạt chuẩn về nhà ở; 90% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh… Phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 25 - 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí, thu nhập khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người, gấp 2,23 lần so với năm 2010.

Thương mại, dịch vụ có bước phát triển, chuẩn bị tốt các điều kiện tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch. Mạng lưới dịch vụ thương mại được mở rộng cả về loại hình và thị trường tiêu thụ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 5 năm đạt 54.715 tỷ đồng, bình quân tăng 20%/năm, gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, điện, cấp nước sạch có mức tăng trưởng khá, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Dịch vụ ngân hàng trên địa bàn phát triển nhanh. Đến năm 2015, huy động vốn tín dụng đạt 15 nghìn tỷ đồng (chỉ tiêu 16 - 20 nghìn tỷ đồng), tăng 2,67 lần so với năm 2010; tổng dư nợ cho vay đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 3% tổng dư nợ. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch Tam Chúc, điều chỉnh mở rộng Quy hoạch lên gần 6.000 ha; bố trí huy động nguồn lực xây dựng các hạng mục hạ tầng, khu văn hóa tâm linh, khu làng Việt cổ... để đưa vào khai thác, sử dụng một số hạng mục chính trong năm 2015. Các cơ sở lưu trú, khách sạn được cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới, từng bước đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 5 năm, có trên 2,6 triệu lượt khách du lịch về tỉnh; doanh thu du lịch tăng bình quân 38%/năm (vượt chỉ tiêu Đại hội). Quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng Khu Đại học Nam Cao, Khu Y tế chất lượng cao.

     Quản lý tài nguyên, môi trường có chuyển biến tích cực, tăng cường quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Kiểm soát các tiêu chí cấp phép và tổ chức hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường, tập trung xử lý nước thải, rác thải. Năm 2015: 100% rác thải đô thị được thu gom (55 - 60% được xử lý); 85% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom (35% được xử lý); 83,33% chất thải rắn y tế và 66,7% nước thải y tế được thu gom và xử lý. 

Thu ngân sách đạt tốc độ tăng trưởng cao, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt so với mục tiêu cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng. Tổng thu 5 năm đạt 13.711 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với giai đoạn 2005 - 2010, tăng bình quân 21,4%/năm. Thu ngân sách năm 2015 đạt 3.500 tỷ đồng, vượt 25% so với chỉ tiêu Đại hội. Chi ngân sách địa phương 5 năm đạt 19.059 tỷ đồng, gấp 2,68 lần so với giai đoạn 2005 - 2010. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư có trọng điểm, hiệu quả, tạo động lực phát triển và môi trường đầu tư thuận lợi. Công tác quy hoạch đã đi trước một bước, làm cơ sở, định hướng đầu tư, thu hút đầu tư. Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; quy hoạch các ngành, lĩnh vực; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý sau mở rộng… Mở rộng địa giới hành chính, tập trung đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý theo hướng hiện đại, văn minh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 70.575 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2005 - 2010, bình quân tăng 14,2%/năm.

Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống được tăng cường. Chú trọng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong từng ngành, lĩnh vực. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ. Tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Phát triển tài sản trí tuệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, góp phần hội nhập kinh tế và bước đầu phát triển kinh tế tri thức.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh có nhiều đổi mới, phát triển, đạt kết quả toàn diện và vững chắc. Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Cơ sở vật chất ngành giáo dục được tăng cường. Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, chất lượng ngày càng tăng, 100% giáo viên đạt chuẩn. Tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. 5 năm, 22 cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 86.000 người; năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm; nâng điều kiện và mức hỗ trợ đối với đào tạo sau đại học, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh.

Quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động. 5 năm, giải quyết việc làm mới cho 81.181 lao động, bình quân đạt 16.236 lao động/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn dưới 3%, bình quân giảm 1,98%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Đến năm 2015, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 70%. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Đến năm 2015, 96,5% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010), đạt chỉ tiêu Đại hội. Công tác dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được quan tâm. Năm 2015, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13%, vượt chỉ tiêu đại hội.

Văn hóa, thông tin, báo chí, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao phát triển, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin tuyên truyền, báo chí từng bước đổi mới nội dung, hình thức, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp trong tỉnh, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Nam và môi trường đầu tư của tỉnh. Phục dựng và tổ chức thành công Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ phát lương tại đền Trần Thương. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đón tiếp khách. Năm 2015, có 87,4% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 82,3% khu dân cư đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa; 28,1% dân số tập thể dục thể thao thường xuyên; 22,9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.

Công tác quốc phòng, an ninh, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai đi vào chiều sâu, mở rộng đối tượng, hiệu quả, nhận thức, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc được nâng cao. Công tác an ninh, trật tự được các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông hàng năm giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, xử lý dứt điểm xe quá tải trọng trong năm 2015. Tập trung chỉ đạo đồng bộ bằng nhiều giải pháp quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn... của trung ương. Đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của trung ương; chú trọng thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Hoạt động của HĐND, UBND tiếp tục được đổi mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, chức năng giám sát của Thường trực và các ban của HĐND; nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu. Chỉ đạo UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các chương trình, đề án, kế hoạch, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, dành nhiều thời gian kiểm tra thực tế ở cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, có tính thực thi cao, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thường xuyên rà soát, xác định rõ đơn vị đầu mối, đơn giản hóa hồ sơ và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính...

Vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, bám sát thực tiễn. Trong 5 năm, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức tốt 06 cuộc vận động và 12 phong trào thi đua; vận động ủng hộ và tranh thủ nguồn ngân sách với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng để giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ xây dựng gần 3.400 nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng. Thực hiện tốt chức năng tập hợp, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị./.

Tác giả: http://hanam.gov.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây