Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm - 24/09/2015 02:48 2.144 0
Sáng ngày 23/9/2015, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương, các vị đại biểu,

Thưa các đại biểu Đại hội!

Được sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí đại diện một số cơ quan trung ương về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự Đại hội; qua các đồng chí gửi tới toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc  - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủphát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Thưa các đồng chí!

 Đảng bộ Hà Nam đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và tích cực chuẩn bị đại hội cấp tỉnh. Tôi cơ bản tán thành với nội dung báo cáo chính trị do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội.

Qua báo cáo và theo dõi tình hình của tỉnh nhà, tôi thực sự vui mừng nhận thấy, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã không ngừng đoàn kết thống nhất cao, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo ra sức bật mạnh mẽ, phấn đấu đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Kinh tế phát triển toàn diện với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đời sống nhân dân được cải thiện, GDP bình quân đầu người năm 2015 vượt chỉ tiêu Đại hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài có bước tiến vượt bậc, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển nhanh. Nông nghiệp được coi trọng đầu tư và phát triển khá toàn diện. Nhiều mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả được triển khai. Đã hình thành một số vùng sản xuất lớn rau, củ, quả sạch, chất lượng cao. Xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, kết  quả đạt, vượt chỉ tiêu đại hội và cao hơn bình quân cả nước. Kinh tế dịch vụ bước đầu mở ra hướng phát triển mới nhờ tích cực thu hút các trường đại học, cao đẳng, một số bệnh viện lớn và đẩy mạnh đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển mở rộng, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, các khu, cụm công nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả khá toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo; phát triển nguồn nhân lực được quan tâm với những cách làm sáng tạo, tích cực; giải quyết việc làm cho người lao động vượt mục tiêu đề ra, nhất là cho lao động ở nông thôn; sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tốt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Nam luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính  trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm triển khai mạnh mẽ, đó là tiền đề và động lực thúc đẩy Hà Nam phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong năm tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hà Nam trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào. Song, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, chúng ta cần nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục. Hà Nam vẫn còn là tỉnh nghèo, thu ngân sách chưa đủ chi, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp Hà Nam phát triển chưa mạnh. Các ngành thương mại, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Ô nhiễm môi trường vẫn nặng nề gây bức xúc trong nhân dân. Trật tự an toàn xã hội có thời điểm còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở một số cơ sở còn hạn chế. Những khuyết điểm hạn chế trên đang là những thách thức đối với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Hà Nam trong những năm tiếp theo. Tôi đề nghị đại hội thảo luận sâu về những vấn đề này, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Tỉnh ủy Hà Nam đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện, do vậy tôi chỉ xin nêu một số vấn đề để đại hội xem xét, thảo luận nhằm làm rõ hơn các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội sẽ đề ra.

Thứ nhất, về nhận thức bối cảnh tình hình: Trong nhiệm kỳ tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nước ta có nhiều thuận lợi lớn, nhưng cũng có những khó khăn, thách thức gay gắt. Hội nhập quốc tế của nước ta sâu rộng hơn, nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương sẽ có hiệu lực; hình thành cộng đồng kinh tế Asean mở ra những cơ hội lớn về thương mại, đầu tư, thị trường nhưng mức độ cạnh tranh kinh tế sẽ gay gắt hơn trên nhiều lĩnh vực. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tranh chấp chủ quyền biển Đông sẽ tác động đến nước ta. Trước bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, những thời cơ và thách thức, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển.

Thứ hai, về phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định và ba khâu đột phá cụ thể mà báo cáo chính trị của tỉnh đã chỉ ra gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tiếp tục thu hút mọi nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, lưới điện, các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ sở y tế ... tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương, nhất là với Thủ đô Hà Nội. Quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tốt 10 cam kết với các nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung theo các hình thức, quy mô phù hợp, tiên tiến tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, liên kết chặt chẽ từ khâu giống, kỹ thuật sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến xây dựng thương hiệu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đầu tư đi đôi với phát huy hợp lý nguồn lực đóng góp của nhân dân.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Kiên quyết không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... Phát triển công nghiệp phải gắn chặt với yêu cầu giải quyết lao động trong nông nghiệp, nhất là ở những nơi nông dân giành đất cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động, nâng cao đời sống thu nhập của nhân dân khu vực nông thôn. Đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ, đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế và giáo dục đào tạo là hướng đi đúng, vừa có tác dụng chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, phân công lao động, vừa hỗ trợ giảm tải dịch vụ cho thủ đô Hà Nội. Quá trình thực hiện phải tuân thủ chặt chẽ quy hoạch phát triển chung vùng thủ đô, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương để tổ chức thực hiện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, khắc phục bằng được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ, việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi mọi loại tội phạm, nhất là về ma túy, tội phạm có tổ chức; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, chú trọng giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư, nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức liêm chính, thông thạo chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao phục vụ nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Thưa đại hội!

Cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong 05 năm tới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc của Đảng và thảo luận, góp ý các văn kiện trình Đại hội XII. Tôi đề nghị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm có hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý. Đồng thời bầu các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đóng góp vào thành công của đại hội.

Tôi xin chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội là “Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững” đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả: http://hanam.gov.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây