Đảng ủy VKSND tỉnh xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Thứ năm - 30/03/2017 23:53 983 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân…”, “Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính”. Lời dạy đó của Người lúc đất nước còn khó khăn, thiếu thốn dường như dễ dàng với đa số cán bộ, đảng viên nhưng vào thời điểm hiện nay, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, đây là vấn đề tưởng dễ mà không hề đơn giản.
  Trong những năm qua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tiết kiệm được khẳng định là quốc sách. Quốc hội đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chính phủ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện luật và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra để các quy định của pháp luật về lĩnh vực này thực sự phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, của Đảng, Chính phủ và để tạo sự chuyển biến thực sự trong đơn vị về vấn đề này, Đảng ủy VKSND tỉnh đã lựa chọn Chi bộ Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để triển khai thực hiện trong năm 2017 và nhân rộng mô hình vào các năm tiếp theo.

  Mục đích của việc lựa chọn mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phínhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từ đó đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đồng thời thông qua mô hình điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
  Theo kế hoạch, Chi bộ Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm đã đề ra tiêu chí, giải pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tiếp khách và đi công tác. Phấn đấu giảm ít nhất 10% chi phí cho các nhiệm vụ trên so với cùng kỳ năm trước.

 Để tạo sức lan tỏa và hiệu quả cao trong thực hiện mô hình điểm, Đảng ủy VKS tỉnh đã yêu cầu các chi bộ, tổ chức đoàn thể trong cơ quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng nội dung mô hình điểm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động thông qua các hình thức sinh hoạt đảng, đơn vị, sinh hoạt đoàn thể để vận động cán bộ, đảng viên, hội viên cùng thực hiện. Đảng ủy sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện mô hình trong toàn đảng bộ vào tháng 12/2017.  

Tác giả: Thu Hiền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây