Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2017 của VKSND tỉnh Hà Nam

Thứ tư - 14/06/2017 02:51 3.591 0
Nhằm nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ngành về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên từ nay đến hết năm 2021 và những năm tiếp theo, được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được tiến hành thận trọng, khoa học, khách quan, quan tâm đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành. Việc thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo công khai, dân chủ, ổn định tình hình, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Ngành được VKSND tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ; qua đó, nâng cao trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động về công tác tinh giản biên chế, công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã từng bước kiện toàn cơ cấu bộ máy làm việc phù hợp với Luật Tổ chức VKSND năm 2014, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, công chức hợp lý, hiệu quả phù hợp với đề án vị trí việc làm; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức VKSND 2 cấp.

Thực hiện Hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 363/KH-VKS-P15 thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021, theo đó đến năm 2021 số lượng biên chế cần tinh giản là 10%.

Trên cơ sở rà soát, nắm bắt được nguyện vọng, lý do sức khỏe và đặc điểm hoàn cảnh gia đình của cán bộ, công chức, VKSND tỉnh đã xây dựng hồ sơ, báo cáo VKSND tối cao phê duyệt đối với 02 trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế theo điểm đ, g khoản 1 Điều 5 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSTC-V15.

Điểm đ,g khoản 1 Điều 5 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 quy định:

“Điều 5. Các trường hợp tinh giản biên chế

1. Công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng cộng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014), có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành. Tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày là số ngày nghỉ tối đa do ốm được tính theo Điều 2 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC, cụ thể như sau:

- Những người làm việc trong điều kiện bình thường và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 40 ngày”.
 
Hai trường hợp tinh giản biên chế theo chính sách về hưu trước tuổi được hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 như sau:

“Điều 7. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 5 Hướng dẫn này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra còn được hưởng các chế độ sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính trợ cấp như sau:

- Số tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương;
- Số tháng lẻ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương;
 
Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định = Số tháng được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ trước tuổi    quy định)       x Tiền lương tháng
 
b) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ hai mươi mốt đóng bảo hiểm xã hội trở đi, cụ thể:
 
Tiền trợ cấp do có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội = Số năm được trợ cấp (tính từ năm thứ 21 trở đi có đóng bảo hiểm xã hội) x ½     x Tiền lương tháng”
 
Ngày 06/2/2017 VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-VKSTC phê duyệt 02 công chức của VKSND tỉnh Hà Nam được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Căn cứ phê duyệt của VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với 02 công chức nói trên.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế trong thời gian tới, VKSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động về chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thống nhất nhận thức và hành động; thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đúng nội dung, nguyên tắc, trình tự và quản lý, sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản đúng quy định./.

Tác giả: Đinh Hoàng - Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây