Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

https://vienkiemsathanam.gov.vn


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của trang tin điện tử

Công tác thông tin, tuyên truyền có vị trí, vai trò quan trọng, là một bộ phận không thể tách rời trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát. Thông qua công tác này, các hoạt động của ngành sẽ được phản ánh nhanh nhạy, chính xác, kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân và qua đó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát.
Quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là từ khi có Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát hai cấp đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: viết tin, bài, gửi, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp với các cơ quan báo đài trong tỉnh, kênh truyền hình ANTV đưa tin về các hoạt động của ngành như Hội nghị triển khai công tác hàng năm, các hội nghị chuyên đề về công tác nghiệp vụ; phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động nhằm rèn luyện kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên và tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật… Tuy nhiên, công tác tuyên truyền theo các hình thức nêu trên còn có những hạn chế nhất định như: chưa phản ánh đầy đủ các hoạt động của ngành, bài viết về các sự kiện nổi bật và mang tính thời sự chưa được đăng tải, tuyên truyền kịp thời do phải phụ thuộc vào các cơ quan báo chí…

 Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam xác định cùng với các hoạt động tuyên truyền đã và đang thực hiện thì việc đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền là một yêu cầu cấp bách. Trong đó, việc xây dựng trang tin điện tử là một trong những kênh tuyên truyền mang lại hiệu quả vượt trội, phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống thông tin trên thế giới, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, năm 2012, trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam với tên miền: http://vienkiemsathanam.gov.vn đã chính thức đi vào hoạt động. Cùng với sự ra đời của trang tin điện tử, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động và ra quyết định thành lập Ban biên tập (do đồng chí Viện trưởng trực tiếp phụ trách), tiểu ban nội dung, tiểu ban kỹ thuật là những cán bộ, Kiểm sát viên có khả năng trong lĩnh vực báo chí, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác thông tin, tuyên truyền để giúp lãnh đạo Viện viết, biên tập các tin, bài, ảnh do các Phòng, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi đến và đăng tải lên trang tin điện tử. Nhằm tăng lượng tin, bài viết cho trang tin được đa dạng, phong phú và hấp dẫn, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã giao cho các Phòng, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện mỗi tháng phải có từ 01 đến 02 tin, bài và coi đây là một trong những chỉ tiêu để bình xét thi đua cuối năm của đơn vị. Mặt khác, để khuyến khích người viết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trích kinh phí để chi trả nhuận bút, động viên cho người viết... Ngay sau khi đi vào hoạt động, các tin, bài đã được cập nhật, đăng tải thường xuyên, nội dung đa dạng, phong phú, hình thức sinh động, phản ánh chân thực những hoạt động của ngành kiểm sát.

Kết quả, sau hơn hai năm thành lập, Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đăng tải hơn 500 tin, bài phản ánh về các hoạt động của ngành, các bài viết nghiên cứu pháp luật, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Đặc biệt, tại một số sự kiện nổi bật trong hoạt động lập pháp như xây dựng Hiến pháp năm 2013, sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng hình sự… trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực sự phát huy vai trò là một diễn đàn để các cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành đóng góp, trao đổi các ý kiến, quan điểm nhằm góp phần hoàn thiện quy định của các văn bản pháp lý nêu trên. Ngoài ra, trang thông tin điện tử còn đăng tải nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các bài viết về hoạt động của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội luật gia... qua đó đã thu hút hơn 309.000 lượt truy cập.

Thông qua hoạt động tuyên truyền trên trang tin điện tử của đơn vị, đã giúp các cơ quan ban ngành và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và những kết quả đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành trong hệ thống chính trị. Mặt khác, các đơn vị trong nội bộ ngành có thể học tập lẫn nhau các kinh nghiệm, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, đây cũng là một phương thức tuyên truyền pháp luật đến người dân, giúp cho pháp luật đi vào đời sống.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như:
- Số lượng tin bài và chất lượng một số bài viết còn hạn chế; nội dung tin bài chủ yếu vẫn chỉ ở lĩnh vực hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ.
- Lượng thông tin giữa các chuyên mục chưa đồng đều, chủ yếu dưới dạng các bài viết, hình ảnh còn hạn chế, chưa có video đăng tải.
- Trang thông tin chưa thu hút được lượng độc giả lớn, chưa thực sự là một diễn đàn làm cầu nối trao đổi giữa bạn đọc và các Kiểm sát viên.

 Để  nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, Thường xuyên cử cán bộ, Kiểm sát viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng báo chí, tuyên truyền để nâng cao chất lượng các tin, bài và kỹ năng quản trị trang tin điện tử.
Thứ hai, Bên cạnh việc ấn định số lượng tin bài đối với các đơn vị như hiện nay có thể mời một số tác giả có uy tín ngoài ngành viết các bài nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực khác để đăng tải trên trang tin điện tử nhằm đa dạng hóa thông tin; đồng thời tăng cường việc đăng tải hình ảnh, vi deo hoạt động của ngành.
Thứ ba, Để nhiều độc giả biết đến trang web của ngành hơn,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam có thể liên hệ với các trang web có uy tín như: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam… để các trang web này tạo liên kết đến trang web của Viện kiểm sát, qua đó quảng bá cho trang web của Viện kiểm sát.
Thứ tư, Cần chú trọng hơn nữa chế độ trả thù lao, nhuận bút cho người viết tin bài, đặc biệt là các bài viết có chất lượng và mang tính nghiên cứu chuyên sâu. Bên cạnh đó cần có chính sách đãi ngộ cho các thành viên Ban biên tập.
Thứ năm, Định kỳ sơ kết, tổng kết việc tổ chức, hoạt động của trang tin nhằm đánh giá những ưu điểm để phát huy đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Bên cạnh đó có chế độ khen thưởng kịp thời đối với những đơn vị có đóng góp tích cực cho trang tin điện tử của ngành.

Tác giả: Phòng 3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây