Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

...tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy dự án,... Vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, vừa phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân ngay từ khi xây......

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
Nguồn tin:-/-

Viện KSND huyện Lý Nhân chủ động hoàn thành kế hoạch năm 2019 về trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã.

...Lý Nhân đã ban hành 05 kết luận - kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã khắc phục vi phạm, điển hình như: Bản nhận xét của người được giao giám sát giáo dục và nhận xét, đánh giá của chính quyền địa phương định kỳ 03 tháng/một lần không ghi hình phạt bổ sung; bị án chưa chấp hành hình phạt......

Trương Hoàng Hiền – VKSND huyện Lý Nhân
Nguồn tin:-/-

Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

...nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quý, chất lượng sinh hoạt chuyên đề được nâng lên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, nhất là giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động đề ra các giải......

Thu Trang - Phòng 15 VKSND tỉnh
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Thanh Liêm tăng cường trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã

...xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với các trường hợp bị án có đủ điều kiện; một số bản nhận xét của người được phân công giám sát giáo dục về việc chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo đều không có chữ ký của người được phân công giám sát giáo dục; cá biệt có......

VKSND huyện Thanh Liêm
Nguồn tin:-/-

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

...kinh doanh thương mại rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (trong đó có 01 phiên tòa hình sự, 01 phiên tòa dân sự tổ chức qua hệ thống giám sát trực tuyến; 02 phiên tòa hình sự tổ chức rút kinh nghiệm 02 ngành làm án hai cấp).   Đồng chí Trần Thế Kính - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh......

Kiều Trang
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tăng cường trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện

...huyện Kim Bảng và Duy Tiên về việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự thời điểm từ 01/10/2018 đến 31/03/2019, với sự tham gia giám sát của Ban Thường trực Ủy Ban mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam.          Thông qua kiểm tra sổ sách và hồ sơ,......

Phòng 11 - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Kim Bảng kiến nghị vi phạm 6 tháng đầu năm 2019 trong hoạt động thi hành án hình sự

...quản lý, giáo dục người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND các xã Nguyễn Úy, Đại Cương, Tân Sơn và Hoàng Tây, có sự tham gia giám sát của Ban Thường trực UBMTTQ huyện Kim Bảng.           Tại các buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND......

VKSND huyện Kim Bảng
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Duy Tiên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

...thi hành đều được vào sổ theo dõi người chấp hành án đầy đủ, phục vụ tốt công tác quản lý, theo dõi, báo cáo, thống kê. Việc tổ chức, thực hiện giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, chấp hành án cải tạo không giam giữ (gọi chung là người chấp hành án) được chặt chẽ, quan tâm thường xuyên......

Phùng Ngọc Dương
Nguồn tin:-/-

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong tháng 4/2019 Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện......

Bộ phận giúp việc Đảng uỷ VKSND tỉnh
Nguồn tin:-/-

Hội nghị Liên ngành Công an – Viện kiểm sát - Tòa án tỉnh Quý I năm 2019

...phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. VKS phối hợp tổ chức 06 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm (trong đó 01 phiên tòa tổ chức qua hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến) góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán trong công tác giải quyết án hình sự; thực hiện tốt công tác......

Kiều Trang
Nguồn tin:-/-

Viện KSND tỉnh Hà Nam tăng cường phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống Camera giám sát phiên tòa trực tuyến

Ngày 22/2/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến vụ án hình sự "Mua bán trái phép chất ma túy" tạo điều kiện cho đội ngũ KSV, Thẩm phán 02 cấp cùng học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm để......

Phòng 1
Nguồn tin:-/-

Hội nghị cán bộ, công chức VKSND tỉnh Hà Nam năm 2019

...nhiệm vụ đã đề ra. Đ/c Viện trưởng và Chủ tịch công đoàn ký giao ước thi đua năm 2019           Để giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cũng như các cam kết trong bản giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Viện và Công đoàn cơ quan, Hội nghị......

Hoàng Thị Thơm - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam trực tiếp kiểm sát Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

...luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, thời điểm từ 01/10/2017 đến 30/9/2018, với sự tham gia phối hợp giám sát của Ban Thường trực Ủy Ban mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam.            Thông qua kiểm tra sổ sách......

Phòng 11 - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Kiến nghị tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự tại các xã, phường trên địa bàn thành phố

...phố Phủ Lý, VKSND thành phố nhận thấy: về cơ bản UBND các xã, phường đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành các hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ,…(gọi chung là người chấp hành án hình sự) đảm bảo tính nghiêm minh của......

Nguyễn Thị Hợp
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Kim Bảng kiến nghị vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự

...Bảng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THA dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, có sự giám sát của Thường trực UBMTTQ huyện Kim Bảng .           Kết quả kiểm sát cho thấy: Trong thời điểm từ......

VKSND huyện Kim Bảng
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Thanh Liêm tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp đối với UBND xã, thị trấn trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương

...VKSND huyện đã phát hiện các dạng vi phạm phổ biến của UBND xã, thị trấn như: Chưa ra quyết định phân công hoặc ra quyết định phân công người giám sát giáo dục bị án không kịp thời; hồ sơ chưa sắp xếp và đánh bút lục theo thứ tự; thiếu bản tự nhận xét của người chấp hành án, thiếu bản nhận xét......

Hoàng Toản - VKS Thanh Liêm
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Thanh Liêm trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2018

...Đoàn kiểm sát do đ/c Phạm Mạnh Hùng - Phó Viện trưởng VKSND huyện Thanh Liêm làm Trưởng đoàn, có sự tham gia phối hợp giám sát của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Liêm; Ban Pháp chế HĐND huyện.......

Kiều Trang - VKS Thanh Liêm
Nguồn tin:-/-

NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NHÀ

...mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành, VKSND tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo lắp đặt Hệ thống camera giám sát phiên tòa tại các phòng xét xử của Tòa án nhân dân 2 cấp nối với điểm cầu phòng họp của Tỉnh ủy Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam, VKSND tỉnh, Công an......

Trần Thị Tuyết
Nguồn tin:-/-

Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam công khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 14/9/2018 của Tỉnh uỷ Hà Nam vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây......

Phòng Tổ chức cán bộ - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Công an - Viện kiểm sát - Tòa án tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành Quý III/2018

...chức được 21 phiên toà rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (trong đó có 02 phiên tòa tổ chức 02 ngành Tòa án - VKS 2 cấp qua hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến); đưa 04 phiên tòa đi xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng......

Lan Chi
Nguồn tin:-/-

Tìm thấy tổng cộng 193 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://vienkiemsathanam.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây