Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

...án đã kịp thời triệu tập các bị án đến  làm bản cam kết việc chấp hành án và lập hồ sơ bàn giao cho UBND các xã, phường để thực hiện việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Việc lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo......

Lan Chi
Nguồn tin:-/-

Một số điểm mới trong nội dung Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX

...cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp tỉnh. Nội dung tham luận và cách thức thể hiện được đổi mới 33 tham luận tại Đại hội lần này sẽ được trình bày......

Theo hanamtv.vn
Nguồn tin:-/-

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

...được coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 638 đảng viên mới, vượt 41,78% chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, góp......

Theo: hanam.gov.vn
Nguồn tin:-/-

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm và Khối các cơ quan tỉnh

...trị. Theo đó, đề nghị phân tích làm rõ hơn vai trò, sức chiến đấu của tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ qua, nhất là trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và hoạt động giám sát thường xuyên; vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo,......

Theo Báo Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ

...Phủ Lý đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Phủ Lý có sự giám sát của đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phủ Lý; kiểm sát công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo,......

Lan Chi
Nguồn tin:-/-

Một số quy định mới về công tác khiếu tố của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao theo Luật tổ chức VKSND năm 2014

...2. Về việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn Do lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là rất lớn, trong đó có đơn của các cơ quan có chức năng giám sát, Đại biểu Quốc hội chuyển đến nên cần có bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, xử lý và quản lý theo dõi kết quả giải quyết, đồng thời thực hiện......

Phòng Khiếu tố - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Chi bộ VKSND huyện Bình Lục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

...thể là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được Chi bộ thường xuyên quan tâm; công tác tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chú trọng, tăng cường, qua đó tư tưởng, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngày càng được nâng cao, chất lượng đội......

VKSND huyện Bình Lục
Nguồn tin:-/-

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020

...đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng tăng cường; công tác tổ chức xây dựng đảng và kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật,......

Thu Hiền
Nguồn tin:-/-

Chi bộ Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2018

...lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Ngành phát động; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng từng bước đi vào nền nếp và được nâng lên. Tập thể chi bộ không ngừng củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết, thống......

Trần Thị Tuyết
Nguồn tin:-/-

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015

...tối cao với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức ký Quy chế phối hợp (sửa đổi) và triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Chấp hành nghiêm túc hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng,......

Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn
Nguồn tin:-/-

Hội nghị Liên ngành Quý IV năm 2014.

...–VKSNDTC ngày 17/9/2014 đến Trại tạm giam; Nhà tạm giữ, tạm giam; Cơ quan thi hành án hình sự hai cấp đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại 3 đơn vị (Trại tạm giam công an tỉnh, Nhà tạm giữ, tạm giam......

Kim Thơm - Văn phòng VKSND tỉnh
Nguồn tin:-/-

Chủ trương cơ bản của Đảng và Nhà nước ta về cải cách tư pháp và hoạt động của ngành Kiểm sát trong thực hiện cải cách tư pháp

...đi vững chắc, đảm bảo tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Các cơ quan tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân. Đồng thời cải cách tư pháp phải hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự, kế thừa những thành tựu đạt......

Tuyết Mai
Nguồn tin:-/-

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi)

...khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia đóng góp xây dựng pháp luật; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp; tham gia các hoạt động tố tụng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; chế độ......

Lê Thị Minh Hoa
Nguồn tin:-/-

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

...dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã chủ động phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác tuyển chọn Kiểm sát viên; công tác giám sát;...Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị theo các quy định của Quy chế phối hợp thời gian qua đã góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn......

Trần Thị Tuyết
Nguồn tin:-/-

Những vấn đề cần chú ý về thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án hình sự

...hành án phạt tù. Viện kiểm sát không kiểm sát việc giải quyết KNTC về THAHS đối với Bệnh viện tâm thần, Tổ chức xã hội, Nhà trường trong việc giám sát, giáo dục người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp bắt buộc chữa bệnh.   Trên đây là những vấn đề......

Tuyết Mai
Nguồn tin:-/-

VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức năm 2014

...Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các đồng chí trong Ban giám sát, Ban coi thi cùng các thí sinh dự thi.   Toàn cảnh lễ khai mạc    Tại lễ khai mạc, Hội đồng thi tuyển công chức đã công bố Quyết......

Thu Hiền
Nguồn tin:-/-

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác và lễ ký quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

...dân tối cao chủ trì xây dựng; tích cực phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong công tác tuyển chọn Kiểm sát viên; trong công tác giám sát...     Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình......

Trần Thị Tuyết
Nguồn tin:-/-

Một số kết quả kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) của Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam

...Ban Tổ chức Trung ương hình thức sinh hoạt bước đầu được đổi mới, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên.   Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy được tăng cường, hàng năm các cấp ủy, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát để tiến hành kiểm......

Thu Hiền
Nguồn tin:-/-

Ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát tại trại giam Nam Hà lần I/2014

...công tác quản lý phạm nhân. Công tác kiểm tra lục soát được thực hiện thường xuyên, phạm nhân ra vào cổng Trại hàng ngày đều có cán bộ kiểm tra, giám sát; định kỳ hoặc đột xuất, Trại tổ chức kiểm tra nơi giam giữ, đồ dùng tư trang của phạm nhân để kịp thời phát hiện, thu giữ các đồ vật cấm và xử......

Phòng 4
Nguồn tin:-/-

Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

...chuyện toạ đàm của các tổ công đoàn, treo biển hiệu cấm hút thuốc lá ở trụ sở cơ quan tại những địa điểm dễ nhìn, dễ thấy; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý việc chấp hành quy định không hút thuốc lá trong công sở.   Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống tác......

Trần Thị Tuyết
Nguồn tin:-/-

Tìm thấy tổng cộng 193 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://vienkiemsathanam.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây