Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Một số hình ảnh hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục

Một số hình ảnh hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục Toàn Cảnh Viện Kiểm Sát Huyện Bình Lục Họp giao ban VKS Bình Lục Họp liên ngành Công an - Viện kiểm sát – Toà án  ...

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm của ngành Kiểm sát khu vực Đông Bắc Bộ

...để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, các quy định mới của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Công tác thực......

Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh

...của các cựu chiến binh đã và đang là cán bộ, nhân viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân t ỉnh H à Nam. Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát tỉnh hoạt động với mục đích phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng,......

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn

...là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người......

Nguồn tin:-/-

Lãnh đạo Viện Kiểm Sát Tỉnh Qua Các Thời Kỳ

...  Đ/c Lê Thanh Nhàn   Đ/c Vũ Bá Đông   Đ/c Bùi Hồng Vân   Khái quát vai trò, chức năng, tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Trụ sở VKSND Tỉnh Hà Nam 1. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân thực hành......

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Giới thiệu các phòng nghiệp vụ VKSND Hà nam

...giúp Viện trưởng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của ngành Kiểm sát Hà Nam, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. 2. Về cơ cấu......

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Phòng thực hành quyền công tố (THQCT) kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế - chức vụ và trật tự xã hội (Phòng 1)

...kinh tế - chức vụ và  trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, hoạt động và chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng 1 có các nhiệm......

Viện Kiểm Sát Tỉnh
Nguồn tin:-/-

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng giải quyết các vụ án dân sự, hành chính kinh tế, lao động và những việc làm khác theo quy định của pháp luật (Phòng 5)

...Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc làm khác theo quy định của pháp......

Nguồn tin:-/-

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 7)

...về tư pháp theo Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư. Phối hợp với phòng nghiệp vụ, VKS huyện, thành phố kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. 2. Cơ cấu tổ chức          Tháng 4 năm 2006, theo Quyết định của Viện trưởng......

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Phòng THQCT và kiếm sát điều tra án an ninh, ma tuý (Phòng 2)

...vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm; Phát hiện, tổng hợp các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ quan xét xử trong hoạt động xét xử và trong quản lý của cơ quan, tổ chức. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân......

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Phòng THQCT và Kiếm sát xét xử phúc thẩm (Phòng 3)

...khắc phục, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.- Kiến nghị với Tòa án cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử và phối hợp với các phòng nghiệp vụ hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với các Viện kiểm sát cấp huyện.2. Cơ cấu tổ chứcPhòng 3 gồm 04 đồng......

Viện Kiểm Sát Hà Nam
Nguồn tin:-/-

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

...cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Việt kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến......

VKSHN
Nguồn tin:-/-

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Bình Lục - Hà Nam

...định của Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002:- Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, theo đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương......

VKS HUYỆN BÌNH LỤC
Nguồn tin:-/-

Lời chào mừng ra mắt website của Viện Kiểm Sát Hà Nam.

...nước và các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Quý vị và các bạn được cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Nam; thông tin về thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, về công tác đấu......

VKS
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát quân sự Trung ương giải đáp nghiệp vụ công tác kiểm sát năm 2012

...tra có thẩm quyền để điều tra thì cũng không coi là vi phạm thủ tục tố tụng nếu Cơ quan điều tra cấp huyện tuân thủ đầy đủ các quy định khác về hoạt động tố tụng hình sự. . Về Khoản 2, Điều 13, Quy định về công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động khởi tố, điều......

Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xử lý thông tin báo đăng liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân từ ngày 08/6/2012 đến 14/6/2012

...và Vụ 1, đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng VKSND tối cao để theo dõi. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý thông tin báo đăng liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát trong thời gian tới....

Nguồn tin:-/-

Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2012 viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Trung Du Bắc Bộ.

...tội phạm trên địa bàn các tỉnh Trung du Bắc bộ có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp nhất là các hành vi phạm tội về ma túy và xâm phạm hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Trung du Bắc bộ đạt được......

Nguồn tin:-/-

Kết quả chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu viện kiểm sát nhân dân tối cao.

...sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tại buổi hội đàm, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước đánh giá cao kết quả hoạt động hợp tác giữa ngành Kiểm sát nhân dân hai nước thời gian vừa qua không ngừng phát triển sâu rộng; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng......

Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao thảo luận về dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành luật tố tụng hành chính và bộ luật tố tụng dân sự.

...cũng mong muốn trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tòa án nhân dân tối cao để ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn

Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVII

...kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp; Nghị quyết về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về mức giá một số dịch vụ khám......

Nguồn tin:Hanam.gov.vn

Tìm thấy tổng cộng 581 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://vienkiemsathanam.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây