Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiến nghị Tòa án cùng cấp yêu cầu khắc phục vi phạm

...Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý nhận thấy: Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý đã cơ bản thực hiện tốt công tác thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự … đảm bảo có căn......

Nguyễn Thị Hợp
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại 04 UBND xã trên địa bàn huyện

...cáo đoàn kiểm sát.               Thông qua trực tiếp kiểm sát, VKS huyện Bình Lục nhận thấy về cơ bản các đơn vị được kiểm sát đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Bình Lục bàn giao, cụ......

VKSND huyện Bình Lục
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Lý Nhân

...Thông qua kiểm tra sổ sách và hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án tại Chi cục thi hành án huyện Lý Nhân nhận thấy: Về cơ bản đơn vị đã kịp thời mở các loại sổ sách và ghi chép, cập nhật đầy đủ việc tiếp nhận Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa......

Phòng 11 - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Duy Tiên tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách

...về việc tuân theo pháp luật trong quá trình họp xét rút ngắn thời gian thử thách. Thông qua kiểm sát 19 hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách nhận thấy: cơ quan lập hồ sơ đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục lập hồ sơ, đảm bảo căn cứ rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của pháp luật. Kiểm......

Nguyễn Tú
Nguồn tin:-/-

Tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các xã, phường trên địa bàn thành phố

...Phó Viện trưởng VKSND TP Phủ Lý công bố Quyết định            Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát nhận thấy: các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục người được hưởng án treo về chấp hành án tại nơi cư trú cũng như việc phân công......

Trần Thị Thu Hà
Nguồn tin:-/-

Kiến nghị tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

...31/3/2018 với tổng thụ lý là 10 việc (cũ 3 việc, mới 07 việc - tăng 06 việc so với cùng kỳ năm 2017), Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm nhận thấy: Về cơ bản công tác xây dựng, thẩm định hồ sơ và đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của UBND các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn......

Vũ Đình Tưởng - VKS Thanh Liêm
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ - Công an huyện

...một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam về việc giam giữ.          Thông qua cuộc kiểm sát trực tiếp nhận thấy: Nhà tạm giữ - Công an huyện Bình Lục đã cơ bản thực hiện nghiêm Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các quy định của pháp luật có liên quan.......

VKS huyện Bình Lục
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên kiến nghị yêu cầu Tòa án cùng cấp khắc phục vi phạm trong giải quyết các vụ, việc dân sự

...dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân cùng cấp trong thời điểm từ 01/12/2017 đến 28/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên nhận thấy về cơ bản Tòa án đã thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp......

Nguyễn Tú
Nguồn tin:-/-

VKSND thành phố kiến nghị tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã, phường trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

...việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, Viện KSND thành phố Phủ Lý nhận thấy:     Nhìn chung, về trình tự, thủ tục lập hồ sơ của UBND các xã, phường; việc kiểm tra tính pháp lý của Phòng Tư pháp; đề nghị của......

Nguyễn Thị Hợp
Nguồn tin:-/-

Kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý khắc phục vi phạm.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự , VKSND thành phố Phủ lý nhận thấy trong thời gian qua, công tác xét xử án hình sự của Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản......

Lan Chi
Nguồn tin:-/-

Xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo dịp 2/9

...hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát thành phố Phủ Lý đã kiểm sát việc lập hồ sơ, thủ tục và tham gia phiên họp nhận thấy: về thủ tục hồ sơ đề nghị đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Thi hành án hình sự. Về quy trình xem xét và......

Lan Chi
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam kiến nghị Tòa án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khắc phục sửa chữa một số thiếu sót, vi phạm trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự.

...vụ án). Phúc đáp nội dung này, Tòa án thành phố Phủ Lý cho rằng các quyết định đình chỉ giải quyết vụ án là chính xác, đúng mẫu quy định.   Nhận thấy việc trả lời kiến nghị của Tòa án thành phố Phủ Lý là không đúng nên ngày 07/7/2017 Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành Kiến nghị số 1026/KN-VKS-DS......

Trần Thị Đông
Nguồn tin:-/-

VKS tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức phiên tòa hành chính sơ thẩm rút kinh nghiệm

...Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 và Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam.        Nhận thấy vụ án có đa dạng người tham gia tố tụng, yêu cầu khởi kiện mang tính phổ biến điển hình, có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các......

Trần Thị Đông
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Duy Tiên kiến nghị Tòa án huyện yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác xét xử án hình sự

...công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự 6 tháng đầu năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên nhận thấy: công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự của Tòa án huyện Duy Tiên cơ bản thực hiện tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy......

Phan Thị Hoa
Nguồn tin:-/-

VKSND huyện Duy Tiên trực tiếp kiểm sát tại 9 UBND xã về công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ

...ban nhân dân các xã Yên Bắc, Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Châu Giang, Chuyên Ngoại, Yên Nam, Châu Sơn và thị trấn Đồng Văn. Thông qua kiểm sát nhận thấy về cơ bản Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành......

Nghiêm Văn Tùng
Nguồn tin:-/-

Viện KSND huyện Lý Nhân kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tăng cường chỉ đạo phòng ngừa vi phạm, tội phạm

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự 6 tháng đầu năm 2017, Viện KSND huyện Lý Nhân nhận thấy loại tội phạm về nhân thân có chiều hướng gia tăng, nhất là tội "Cố ý gây thương tích" với tính chất ngày càng nguy hiểm, manh động, các đối tượng......

Hoàng Hiền - Viện KSND huyện Lý Nhân.
Nguồn tin:-/-

Trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Thanh Liêm

...giam, giữ và gặp hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam.   Đoàn kiểm sát gặp hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam   Qua kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ - Công an huyện Thanh Liêm đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: Công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa......

Hoàng Ngọc Toản - VKSND huyện Thanh Liêm
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên phối hợp tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm

...tâm gì đến nhau. Mặc dù đã được gia đình, người thân khuyên can, chính quyền và các cấp hòa giải nhưng tình cảm vợ chồng không được cải thiện. Nhận thấy không thể tiếp tục chung sống cùng anh Quyết được nữa, chị Hương đề nghị Tòa án giải quyết cho vợ chồng chị được ly hôn. Phía anh Quyết muốn vợ......

Ngô Thanh Quý
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tăng cường kiểm sát công tác thi hành án hình sự

...hành án hình sự tại 08 UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.    Thông qua các cuộc kiểm sát tại UBND các xã, phường, VKS thành phố nhận thấy: nhìn chung, công tác thi hành án hình sự đã đi vào nề nếp, về cơ bản hồ sơ đảm bảo đầy đủ các thủ tục, tài liệu pháp luật quy định; ngay sau......

Lan Chi
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm

...tổ quốc tỉnh Hà Nam. Thông qua kiểm tra sổ sách và hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án tại Chi cục thi hành án huyện Thanh Liêm nhận thấy: Về cơ bản đơn vị đã kịp thời mở các loại sổ sách và ghi chép, cập nhật đầy đủ việc tiếp nhận Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa......

Phòng 11 - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Tìm thấy tổng cộng 115 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://vienkiemsathanam.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây